Privacyverklaring Raad der Wijzen en Wijzneuzen

Algemeen
De Raad der Wijzen en de Wijzneuzen zijn panels van de Efteling. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe de Efteling deze gegevens gebruikt.

Doeleinden voor het verzamelen van gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens.  Deze gegevens worden door de Efteling gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Jouw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar de Efteling je voor uitnodigt wordt gevraagd om jouw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door de Efteling gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening naar onze (toekomstige) gasten te verbeteren.  

De Raad der Wijzen richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat de Efteling je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan de onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van de Raad der Wijzen en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website van de Raad der Wijzen.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jou computer. Een cookie brengt geen schade toe aan je computer. Cookies worden gebruikt om je deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij jou privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen.
Je kunt zelf in je browser aangeven dat je geen cookies wil accepteren. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van je browser.

Bescherming van de gegevens
De Efteling en de uitvoerende partij(en) dragen zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau GfK. GfK is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls. 

Welke rechten heb je?
Je hebt het recht de Efteling te vragen welke (persoons)gegevens zij van je verwerkt. De Efteling zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je de Efteling verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Contact
Indien je een vraag of een klacht hebt over deze website neem dan contact op met vragen@raadderwijzen.nl.

Hosting en uitvoerende partij
GfK is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van de Raad der Wijzen. GfK houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgen de Efteling en GfK de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd).

Diversen
De Efteling en GfK behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de Gebruikersvoorwaarden en jouw gebruik van de Raad der Wijzen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.